Presentation

Ola Fransson är fil. dr. i Idéhistoria, prefekt på institutionen Skolutveckling och Ledarskap (SOL).