Presentation

Som kurator på Studenthälsan arbetar jag till stor del med individuella stödsamtal riktat till studenter som på olika sätt är i behov av stöd under sin utbildningstid. Jag håller också föreläsningar i olika studie och hälsoinriktade ämnen som en del av introuktionen eller som öppna events för studenter att ta del av. Grupper till stöd för studenter är också en del av mitt arbete. Förutom det direkt studentinriktade arbetet är det också möjligt för personal att ta kontkat med mig för konsultation i svårare studentärenden.