Presentation

Jag jobbar med undervisning på Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

Jag undervisar i ämnen som rör val och väljande samt i metodik för samtal och kommunikation.