Presentation

Som kurator på Studenthälsan arbetar jag till stor del med individuella stödsamtal riktat till studenter som på olika sätt är i behov av stöd under sin utbildningstid. Jag håller också föreläsningar kring ämnen som "Att arbeta i grupp", "Sluta skjuta upp" eller andra ämnen relevanta för studenter. Jag medverkar i podcasten Moment Student och medverkar i olika event och insatser för att introducra nya studenter .