Presentation

Jag jobbar med planeringen och genomförandet av Orientation programme för nya internationella studenter. Arbetar dessutom med utbytesplatser för inkommande studenter inom universitetsgemensamma och Erasmus+ avtal.