Presentation

Utbildningshandläggare för kurs och programutbudet i utbildningsdatabasen vid Lärande och samhälle.

Handlägger fakultetens tillgodoräkningsärenden.