Presentation

Paula Pragert är avdelningschef för Ledningsstaben vid Malmö universitet.