Presentation

Paula Pragert är avdelningschef för ledningsstaben vid Malmö universitet.