Presentation

Jurist, som är kursansvarig för kurserna Juridisk översiktskurs, JU107A (på Fastighetsförmedlings- och Fastighetsföretagarprogrammen), Grundläggande juridik, JU109A (på Fastighetsföretagarprogrammet fr.o.m. HT24) och Beskattningsrätt, JU305F (på Fastighetsförmedlingsprogrammet).