Presentation

Peter Nilsson arbetar som koordinator för arbetsgruppen PPF samt som systemförvaltare för Bokningsplattor, eduSign, eduPrint, IDService, IDS, Informationsskärmar samt Valen.