Presentation

Jag jobbar som fundraiser tillsammans med de övriga teamet här vid Malmö universitet.

Fundraising är ett strategiskt och långsiktigt arbete för att öka den privata externfinansieringen och för att stärka våra externa relationer. Verksamheten ska ses som ett komplement till traditionell finansiering. En annan viktig del i fundraisingarbetet är att fortsätta bygga vårt varumärke och sprida vår forskning. Det gör vi genom att arrangera olika typer av seminarier och mötesplatser som ökar vår kännedom och som stärker våra relationer.

2023 fyller vi 5 år som universitet, 25 år som lärosäte ochTandvårdshögskolan fyller 75 år. Nu tar vi nästa steg och kraftsamlar oss under parollen ”NY KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR” för att fler ska vilja stödja utbildningen och forskningen vid Malmö universitet genom engagemang, nätverk och nya resurser. Läs mer på http://mau.se/stod-mau

Jag har tidigare haft tjänster inom marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Malmö är staden i mitt hjärta och jag har haft förmånen att få jobba med olika aktörer i staden på olika sätt genom åren. Ett arbete som jag även kommer fortsätta som fundraiser.