Presentation

Jag arbetar som adjunkt/lärarutbildare på VAL, Vidareutbildning Av Lärare, på SOL, Skolutveckling och Ledarskap. Jag är utbildad sångpedagog och legitimerad lärare i engelska, estetisk verksamhet och musik. Dessutom har jag en Master i musikpedagogik med inriktning på lärares användning av digitala verktyg i undervisningen, på gymnasie- och grundskolenivå.