Presentation

Rafid Khazal tjänstgör som universitetsadjunkt för Byggingenjörsutbildning 180hp, Kompetens: Arkitekt och Byggnadsingenjör. Undervisar i BIM, CAD 2D och 3D. Arbetar med Revit, VR Virtual Reality, Animering, Ritteknik och Projektering/Planering.