Presentation

Rafid Khazal tjänstgör som universitetsadjunkt för "Byggingenjörsutbildning 180hp". Kompetens: Arkitekt och Byggnadsingenjör. Undervisar i BIM, CAD 2D & 3D. Arbetar med Revit, VR (Virtual Reality), Animering, Ritteknik och Projektering/Planering.