Rebecca Arklöf

Rebecca
Arklöf
Internationell handläggare

email icon rebecca.arklof@mau.se
phone icon 040-6657415

location Internationalisering

Presentation

Erasmus+ koordinator. Ansvarig för Erasmus+ bilaterala avtal inom Europa samt Erasmus+-stipendier rörande student- och personalmobilitet. Kontaktperson för kontaktresemedel. Kontaktperson för personalmobilitet inom nätverket INU. Fakultetskontakt för fakulteten för Lärande och Samhälle.