Presentation

Studieadministratör för:

  • fristående kurser på Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)
  • fristående kurser på Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)
  • Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning
  • Grundlärarutbildning: Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning