Presentation

Jag arbetar som teamledare för Grants Office, vilket innebär att jag samordnarGrants Office-teamets arbete. Teamet ger stöd och rådgivning i samband med en extern forskningsansökan, både nationellt och internationellt. Stödet ges till högskolans forskare, administratörer och högskoleledning.

Jag är även universitetets EU-handläggare, vilket innebär att jag är LEAR för Horisont 2020. I samband med registrering av en forskningsansökan till EU i participant portal behövs en kontakt med mig.