Presentation

Jag arbetar som pedagogisk ledare på en förskola i Landskrona och som lärare på Institutionen BUS, förskollärarutbildningen.