Presentation

Roger Åkerman är förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat som pedagogkonsulent inom förskole- och fritidsverksamhet, enhetschef inom barn och ungdomspsykiatri samt som bitr rektor inom Malmö stad. Roger är samordnare och lärare inom de specialpedagogiska programmen och utbildningarna samt har nio års erfarenhet som utbildningsledare inom den tidigare statliga rektorsutbildningen. Han har även uppdrag inom RUC.