Presentation

Rolf Liedholm har tandläkarexamen. Undervisning inom ämnesområdet för tandläkarstuderande, tandsköterskestuderande och tandhygieniststuderande. Forskningsområden: 1. Besluts- och bedömningsanalys avseende kirurgisk behandling av visdomständer. 2. Munslemhinneförändringar.