Presentation

Sandip Kaur tjänstgör som administrativ handläggare med inriktning utbildningsadministration för Fakulteten för teknik och samhälle. Arbetar med handläggning av studentrelaterade ärenden i samarbete och utbildningskoordinator.

Är du medarbetare vid TS och vill läsa mer om TS verksamhetsstöd och kansli, så hittar du mer information här.