Presentation

Koordinator i Näktergalen mentorsverksamhet där studenter blir mentorer åt skolbarn. Arbetar med mentorskap, handledning, utbildning och aktiviteter för mentorer och barn. Läs mer om Näktergalen på www.mau.se/naktergalen. Du kan också läsa mer om vårt internationella nätverk på www.nightingalementoring.mau.se.