Presentation

Fil. Mag i omvårdnad, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.