Presentation

Jag är doktorand i endodonti. Mitt pågående forskningsprojekt handlar om rotfyllda tänder avseende tandöverlevnad och tillkommande behandlingar. Även riskfaktorer för ytterligare behandling och relation till socioekonomiska faktorer. Jag är även ST-tandläkare inom endodonti och verksam i Region Örebro län.