Presentation

Webbspecialist för enheten Forskning, press och samverkan på kommunikationsavdelningen.

Arbetar med:

  • webbstruktur
  • målgruppsanpassning
  • användartester
  • tillgänglighetsfrågor