Presentation

Scott McIver is a 'universitetslektor' (Senior Lecturer / U.S. Associate Professor) at the Department of Global Political Studies. My Ph.D on comparative citizenship policy was awarded by the School of Social and Political Studies at the University of Edinburgh. Universitetslektor i institutioner för globala politiska studier. Fil. dr. i statsvetenskap, University of Edinburgh. Forskar och undervisar i statsvetenskap och i internationella relationer.

Forskningsprojekt