Presentation

Jag undervisar om bedömning och didaktik på grundlärarutbildningen, med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena och är vfu-lärare för blivande ämneslärare i historia. Jag ingår också i nationella provgruppen för historia vid SKI (institutionen för Samhälle, Kultur och Identitet).