Presentation

Vilken roll har våra sinnen i hur vi upplever spel och spelande? Vilka är de legitima njutningarna av digitala spel? Hur kan vi utvidga den sinnliga och kroppsliga upplevelsen av spel i nya medier?

Min forskning om spel är designorienterad och berör spelestetik, spelande som känslostimuli, och speltestprocesser för innovativ speldesign. Jag har en brokig bakgrund, med en kandidateexamen i fotografi, en masters i medeltida engelsk litteratur, och jag har doktorerat i interaktionsdesign. 2008 disputerade jag med avhandlingen Complicated Shadows: the Aesthetic Significance of Simulated Illumination in Digital Game, om ljussättningen i datorspel och hur det upplevs av och påverkar spelaren. Jag har jobbat med att knyta täta kontakter med lokala spelutvecklare, exempelvis företaget Ubisoft Massive, som jag arbetade med 2006 under utveckingen av ett strategispel. Förutom att undervisa i interaktionsdesign, visuell kommunikation och speldesign, är jag även handledare för studenter på kandidat- och mastersnivå, samt doktorander.