Presentation

Sofia Jidbratt, undervisande lärare och kursledare på framför allt på VAL-programmet; Ämnesdidaktik, undervisning och lärande och Bedömning och betygsättning.

Kursleder och undervisar på Handledarutbildningar.

Sofia är legitimerad gymnasielärare i engelska och franska och har gedigen erfarenhet av undervisning på gymnasienivå där hon även drivit skolutvecklingsuppdrag.