Presentation

Internationell handläggare på Malmö universitets International Office. Sofia arbetar med internationalisering och utbytesstudier vid Institutionen för Urbana Studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Fakulteten för kultur och samhälle. Hon är ansvarig för institutionernas utresande utbytesstudenter och kontaktperson för mobilitetspartners.