Presentation

Sofia Lönnqvist är utbildningsledare inom Centrum för samverkan med särskilt ansvar för Vidareutbildning av lärare (VAL). Hon arbetar med utbildningens kvalitets- och utvecklingsfrågor på fakulteten. Hon ingår också i en nationell ledningsgrupp och samordnar, utvecklar och utformar utbildningen i samverkan med andra lärosäten.