Presentation

Solveig-Karin Erdal tjänstgör som tf administrativ chef på TS kansli. Solveig-Karin Erdal ingår i fakultetsledningen och hennes huvudsakliga ansvarsområden är att leda och fördela arbetet vid TS kansli, utgöra stöd för ledningsfunktionerna vid TS så som att handlägga ärenden åt TS fakultetsstyrelse och TS ledningsgrupp samt att koordinera övriga GV-avdelningars arbete för fakulteten. Solveig-Karin representerar TS i administrativa chefsfora och har med det som uppgift att föra fakultetens talan i administrativa frågor.

Är du medarbetare vid TS och vill läsa mer om TS verksamhetsstöd och kansli, så hittar du mer information här.