Presentation

Adjunkt i Svenska som andraspråk vid CAKL på LS. Arbetar främst med kurserna: - Akademisk introduktionstermin - svenska för internationella studenter - Introduktionsutbildning i svenska