Presentation

Susanna Weibull är jur kand och undervisar främst i civilrätt på fastighets- och fastighetsföretagarprogrammen. Hon är tingsmeriterad och har tidigare bl a arbetat på polishögskolan, länsstyrelsen och på advokatbyrå.