Presentation

Susanna Weibull är jur kand .

Hon undervisar främst i civilrätt på fastighets- och fastighetsföretagarprogrammen. Hennes kompetens omfattar även retorik och mot bakgrund av hennes erfarenheter inom musik och teater, även sceniska framträdanden.

Hon är tingsmeriterad vid Helsingborgs tingsrätt och har tidigare bl a arbetat på Helsingborgs tingsrätt (tingsnotarie) Länsstyrelsens rättssektion, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Halmstad högskola. Susanna har också tjänstgjort på advokatbyråer inom det humanjuridiska området, inom famijerätt, migrationsrätt, socialrätt och brottmål.

Susanna är även ledamot i kursnämnden på Urbana Studier.