SF

Susanne
Folestam
Kvalitetskoordinator

email icon susanne.folestam@mau.se
phone icon 040-6657151

location Universitetskansliet

Presentation

Jag är kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle med arbetsuppgifter såsom planering, genomförande och uppföljning av fakultetens kvalitetsstrategi samt verksamhet i enlighet med strategin. Jag verkar även som strategiskt ledningsstöd vid fakulteten, främst till dekan, ledningsgrupp och fakultetsstyrelsen.