Presentation

Som universitetsdirektör är Susanne Wallmark chef för Gemensamt Verksamhetsstöd (GV) som omfattar 9 avdelningar och fem administrativa kanslier. Universitetsdirektören ingår tillsammans med rektor och prorektor i universitetsledningen samt i rektors ledningsgrupp.