Presentation

Webbspecialist inom enheten för interkommunikation. Arbetar med frågor kring webbstruktur, innehåll och målgruppsanpassning på universitetets medarbetarwebb.