Presentation

Jag är legitimerad sjuksköterska med masterexamen inom vårdvetenskap och flera års erfarenhet inom barnsjukvård och kirurgi. Arbetar som universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap där jag mestadels undervisar på sjuksköterskeprogrammet men är också klinisk adjunkt och kursansvarig.