Presentation

Jag arbetar som administrativt stöd för Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) och Kommittén för uppdragsutbildning, samverkan och internationalisering (KUSI) samt är sekreterare vid dessa kollegiala organs sammanträden samt handhar doktorand-administration.