CS

Christina
Stenervik
Högskoleadministratör

email icon tina.stenervik@mau.se
phone icon 040-6658457

location Odontologi

Presentation

Christina Stenervik, tjänstgör administrativt ledningsstöd i nämnden för forsknings- och forskarutbildningen samt i fakultetsstyrelsen vid Odontologiska fakulteten. I tjänsten ingår även administrativt stöd för studierektor för forskarutbildningen och för studierektor för Specialisttandläkarutbildningen.