Presentation

Tobias Edberg tjänstgör som biträdande ekonomichef för Malmö universitet. Tobias är även systemförvaltare för universitetets för SILA och Hypergene