Presentation

Torkel Richert är lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet.
Centrala forskningsteman: Unga droganvändare, Injektionsmissbruk, livsvillkor, social utsatthet, risktagande, heroinöverdoser samt missbruks- och beroendevård. Arbetar också med externa uppdrag i form av utvärdering och verksamhetsutveckling inom socialt arbete. Har bland annat utvärderat behandlingsverksamheter, interventioner på SIS-institutioner samt lett ett utvecklingsarbete för verksamheter som möter unga med missbruk.