Presentation

Jag arbetar främst med studieadministration av masterprogrammen på Institutionen för Urbana studier. Under våren -23 även med utbildningshandläggning på Institutionen för Globala och politiska studier. Välkommen att kontakta mig om du har några frågor.