Presentation

Jag arbetar med studieadministration av master- och magisterprogram på Urbana studier. Välkommen att kontakta mig om du har några frågor!