Presentation

Viktoria Klingenfors tjänstgör som utbildningskoordinator på Fakulteten för teknik och samhälle.

Koordinerar utbildningsutbud och studieadministrativa frågor samt bereder beslut avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Handlägger ärenden i Utbildningsnämnden och ingår i fakultetens Ledningsgrupp.