Presentation

Jag arbetar som utbildningsledare på Centrum för samverkan och samordning på fakulteten för Lärande och samhälle (LS). Några av mina huvudsakliga arbetsuppgifter är som projektledare och programsamordnare för Kompletterande pedagogisk utbildning 60/75 hp och som samordnare för fakultetens studieadministrativa processer såsom tillgodoräknanden, studieuppehåll och antagning till senare del av program. Jag arbetar också med fakultetens examensfrågor och frågor som rör lärarlegitimation.