Presentation

Zuzan Bengtsson är ekonomiassistent på LUT GAS och KS GAS. Ekonomiärende gällande IS, SOL och KS.