Inom ramen för det EU-finansierade projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft (FEA), har Malmö universitet under tre år fokuserat extra på studenters idékraft och hur denna kan bidra till att stärka företagande och entreprenörskap i Skåne.

Fakta om Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Namn: Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Programområde: Skåne-Blekinge

Projekttid: 2020.09.01 – 2023.04.30

Beviljat stöd: EU:s regionala utvecklingsfond


Projektets målsättning

Framtidens entreprenöriella arbetskraft har varit ett samverkansprojekt mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Kristianstad kommun, Krinova och Drivhuset Malmö.

På Malmö universitet har projektet drivits av Mau innovation och inneburit en utveckling av befintliga strukturer, för att studenters innovativa förmågor ska ges förutsättningar att växa och tas tillvara på. Målsättningen har varit att rusta studenterna med handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför förverkligandet av egna idéer och deras möte med arbetslivet – bland annat genom mer entreprenörskap och innovationsinslag i undervisningen, stärkt samarbete med lokala aktörer, fler entreprenörskapsaktiviteter utanför utbildningen, samt utveckling av processer kopplat till studentinnovation.


Exjobb i samverkan 

Exjobb i samverkan - för en hållbar samhällsutveckling är ett initiativ som erbjuder studenter vid Malmö universitet möjligheten att skriva examensarbete i samarbete med en organisation eller ett företag eller att, genom kontakt med externa aktörer, hitta samhällsrelevanta frågeställningar för sina examensarbeten. Genom samarbete får de praktisk erfarenhet av konkreta utmaningar i arbetslivet och kan se sitt framtida yrkesliv i en större kontext. Det är också en chans att knyta värdefulla kontakter utanför universitetet och träffa studenter från andra utbildningsprogram. Ca 100 studenter per läsår har sedan start deltagit i aktiviteten och främst har det gynnat internationella studenter med begränsad tillgång till externa kontakter och nätverk.

 

Exjobb i samverkan är ett led i ambitionen att företag, tillsammans med studenter, ska utveckla sina innovativa förmågor och möjliggör för studenterna att utgöra en resurs i SME:s kompetensförsörjning och förnyelse.

 

Nätverk som vi samarbetat med inom exjobb i samverkan:

 • Västra Hamnen - Have it all
 • LFM30
 • Sustainable Business Hub
 • Hållbar utveckling Skåne
 • Nätverket idéburen sektor Skåne
 • Hushållningssällskapet Halland
 • Resilient Regions Associations
 • Leader Söderslätt
 • Kommunsamverkan Fastighet
 • Söderåsens Biopark
 • Malmö Företagsgrupper

Medfinansiärer i projektet

Högskolan Kristianstad är den största medfinansiären i projektet och är även projektägare. Övriga medfinansiärer är Malmö universitet, Drivhuset Malmö, Krinova och Kristianstad kommun, som alla går in med arbetsinsats i projektet. Finansiella medfinansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Sparbanken Skåne, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och Sveriges Stärkelseproducenter (Lyckeby).

FEA-logotyper.jpg