Inom ramen för EU-projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft (FEA), fokuserar Malmö universitet på studenters idékraft och hur denna kan bidra till att stärka företagande och entreprenörskap i Skåne.

Fakta om Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Namn: Framtidens entreprenöriella arbetskraft

Programområde: Skåne-Blekinge

Projekttid: 2020.09.01 – 2023.04.30

Beviljat stöd: EU:s regionala utvecklingsfond

Projektets målsättning

På Malmö universitet drivs projektet av Mau Innovation och innebär en utveckling av befintliga strukturer, för att studenters innovativa förmågor ska ges förutsättningar att växa och tas till vara på. Målsättningen är att rusta studenterna med handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför förverkligandet av egna idéer och deras möte med arbetslivet – bland annat genom mer entreprenörskap och innovationsinslag i undervisningen, stärkt samarbete med lokala aktörer, utveckling av processer kopplat till studentinnovation, fler entreprenörskapsaktiviteter, samt en stärkt kommunikation kring innovation och entreprenörskap riktat till studenter.

Ex-jobb i samverkan – för en hållbar samhällsutveckling

Många studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. Studenter vid Malmö universitet, SLU Alnarp och Högskolan Halmstad erbjuds möjligheten att skriva examensarbeten under läsåret 2021-2022 med verkliga utmaningar och frågeställningar i fokus.

Exjobb i samverkan är en möjlighet för studenter att etablera kontakt med en mängd företag och organisationer och att resultaten av studenternas examensarbeten kan komma till praktisk användning i företagens och organisationernas verksamheter. Det är också en möjlighet för studenterna att få inblick i deras framtida arbetsmarknad och i bästa fall samarbeta med deras framtida arbetsgivare.

Vi samarbetar med företag och organisationer i tio nätverk, samtliga engagerade i hållbarhet och i nutidens och framtidens samhällsutmaningar. Examensarbeten planeras och genomförs utifrån bägge parters behov i dialog med studenternas handledare. Organisationerna bidrar till studenternas kunskapsutveckling och etablerar kontakt och samarbete med engagerade studenter som är på väg ut i arbetslivet. 

Medfinansiärer i projektet

Högskolan Kristianstad är den största medfinansiären i projektet och är även projektägare. Övriga medfinansiärer är Malmö universitet, Drivhuset Malmö, Krinova och Kristianstad kommun, som alla går in med arbetsinsats i projektet. Finansiella medfinansiärer är Sparbanken Skåne, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och Sveriges Stärkelseproducenter (Lyckeby).

FEA-logotyper.jpg