Fristående kurs, Grundnivå
10 hp
Malmö dagtid 33%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen behandlar arkitekturhistoria och stadsutveckling, allt från antika Mesopotamien till dagens stad i Sverige och de krav som skulle uppfyllas av framtida städer.

Kursen vänder sig i första hand till den som är allmänt intresserad av arkitekturhistoria och stadsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen behandlar arkitekturhistoria och stadsutveckling i ett bredare geografiskt perspektiv, allt från antika Mesopotamien till en stad i nutida Sverige. Kursen behandlar också framtida städer och de krav som kommer att behöva uppfyllas, med särskild inriktning på den svenska staden och dess byggnader. Utifrån utvalda stadsplaner och byggnader studeras hur det omgivande fysiska och kulturella miljön påverkat arkitekturen och i viss mån även hur ny byggteknik påverkat arkitekturen. Förutom byggnader ingår även en kort introduktion av stadsplaneideal och bostädernas utformning under olika arkitekturhistoriska epoker.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6A/A6a.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt