Fristående kurs, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 33%
16 januari 2023 - 4 juni 2023
Ansök senast 17 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen behandlar arkitekturhistoria och stadsutveckling, allt från antika Mesopotamien till dagens stad i Sverige och de krav som skulle uppfyllas av framtida städer.

Kursen vänder sig i första hand till den som är allmänt intresserad av arkitekturhistoria och stadsutveckling.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

tsstudent@mau.se