Om kursen

Kursen behandlar arkitekturhistoria och stadsutveckling, allt från antika Mesopotamien till dagens stad i Sverige och de krav som skulle uppfyllas av framtida städer.Kursen vänder sig i första hand till den som är allmänt intresserad av arkitekturhistoria och stadsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen behandlar arkitekturhistoria och stadsutveckling i ett bredare geografiskt perspektiv, allt från antika Mesopotamien till städer i nutida Sverige. Kursen behandlar också framtida städer och de krav som kommer att behöva uppfyllas, med särskild inriktning på den svenska staden och dess byggnader. Utifrån utvalda stadsplaner och byggnader studeras hur den omgivande fysiska och kulturella miljön påverkat arkitekturen och i viss mån även hur ny byggteknik påverkat arkitekturen. Förutom byggnader ingår även en kort introduktion av stadsplaneideal och bostädernas utformning under olika arkitekturhistoriska epoker

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se