Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter i digital modellering av objekt i 3D samt utvecklar en grundläggande kompetens inom visualisering.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 7,5 hp i CAD.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt