Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om och färdigheter i att modellera och analysera strukturer, särskilt med tonvikt på fackverk och ramar.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 7,5 hp i byggnadsmekanik och minst 5 hp i linjär algebra.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt