Presentation

Jag är teknisk fysiker och disputerade i byggnadsmekanik 2009. Utöver detta har jag forskat och undervisat i teknisk akustik och vuxenutvecklingspsykologi.

Jag har också tillämpat vuxenutvecklingen inom den högskolepedagogiska forskningen och praktiken där jag tilldelats kompetensgraden ETP, Excellent teaching practitioner.

Jag undervisar på byggingenjörsprogrammet, främst i ämnen som strukturmekanik och akustik. Nuvarande forskningsaktiviteter inkluderar inre utveckling inom hållbarhetsfrågor, inomhusmiljöer samt ledarskapsutveckling.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.