Presentation

Jag är teknisk fysiker och disputerade i byggnadsmekanik 2009. Utöver detta har jag forskat och undervisat i teknisk akustik och vuxenutvecklingspsykologi.

Jag har också tillämpat vuxenutvecklingen inom den högskolepedagogiska forskningen och praktiken där jag tilldelats kompetensgraden ETP, Excellent teaching practitioner. Huvuddelen av min undervisning sker på byggingenjörsprogrammet, främst i strukturmekanik och byggnadsakustik.

Nuvarande forskningsaktiviteter inkluderar inre utveckling inom hållbarhetsfrågor, inomhusmiljöer samt ledarskaps- och organisationsutveckling. De många olika inriktningarna har drivit fram ett intresse för tvärvetenskapliga ansatser, som att studera hur människor förstår och hanterar komplexa frågeställningar, t ex frågor om hållbarhet, energi eller inomhusmiljöer.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.