Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursens syfte är att studenten att ska utveckla förmåga att uppfatta och beskriva arkitektur samt förmåga att utforma byggnadsdetaljer med avseende på både arkitektonisk gestaltning och teknisk funktion. Tyngdpunkten i kursen ligger på att genom iakttagelse och skissning utveckla förståelse av dels hur arkitekter arbetar, dels växelspelet mellan arkitektur och teknik.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik och byggnadsmaterial motsvarande minst 12 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se